Lokalanestesi och regional nervblockad

Basfakta

Definition

  • Lokalanestesi:
    • Ger ett reversibelt regionalt känselbortfall, reducerar smärta och möjliggör kirurgi1
    • Anestesimedel tillförs som salva, infiltration, ringblockad eller perifer nervblockad
    • Lokalanestetika är säkrare än generella och systemiska anestetika, och de föredras om det är möjligt
  • Regionalanestesi:
    • Innebär centrala (spinala och epidurala) blockader liksom nervblockader av större omfattning, till exempel plexusanestesi av övre extremitet

Anestesimetoder

Komplikationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.