Peroperativ övervakning

Basfakta

Definition

  • Övervakning under anestesi och operation innebär en rad kontroll- och säkerhetsåtgärder angående patientens fysiologi och den teknik som används.
  • Syftet med peroperativ övervakning är att uppnå ökad patientsäkerhet och samtidigt öka tryggheten i anestesipersonalens arbete.1
  • Målet med patientövervakningen är att:
    • Se till att livsviktiga funktioner som syretillförsel, ventilation, cirkulation och temperatur är stabila
    • Garantera att patienten är fri från smärta och ångest
    • Säkerställa medvetslöshet vid generell anestesi
  • Övervakningen ska ske kontinuerligt och dokumenteras minst var tionde minut.

Respirationskontroll

Cirkulationsövervakning

Temperaturmätning

Transport

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.