Peroperativ trombosprofylax

Basfakta

Definition

  • Kirurgi är den största riskfaktorn för utveckling av venös tromboembolisk sjukdom och cirka en tredjedel av alla fall ses efter kirurgiska ingrepp.1-2
  • Risken är särskilt hög efter höftfrakturkirurgi och total höft- eller knäplastik.
  • Trombosprofylax med lågmolekylärt heparin reducerar incidensen av djup ventrombos, lungemboli och dödsfall.3
  • Lågmolekylärt heparin är det profylaxmedel, som föredras på grund av att det har längre halveringstid och bättre effekt inom ortopedikirurgi och ger lägre risk för trombocytopeni jämfört med andra medel.

Nationella riktlinjer

Primär profylax vid kirurgi

Sekundärprofylax

Fortsättning av antikoagulationsbehandling

Trombocythämmare och kirurgi

Blödningskomplikationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.