Postoperativa smärtor

Basfakta

Definition

 • Den smärta som operationspatienten känner beror på en rad fysiologiska delprocesser:
  • Inflammation kring operationssåret
  • Direkt överföring av smärtimpulser
  • Hämmande och främjande mekanismer
  • Efter hand även perifer och central smärtöverkänslighet
 • En effektiv smärtbehandling är en förutsättning för ett optimalt perioperativt rehabiliteringsprogram.1
 • Nya, minimalt invasiva, kirurgiska tillvägagångssätt och tekniker innebär oftast mindre smärta än öppna ingrepp. Detta har lett till förändringar både när det gäller anestesi och smärtbehandling vid sådana ingrepp.

Multimodal smärtbehandling

Kroniska postoperativa smärtor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.