Postoperativt illamående och kräkningar

Basfakta

Definition

  • Det finns ingen allmänt accepterad definition av begreppet. Många definierar dock detta som minst en episod av illamående, kväljningar och/eller kräkningar inom de första 24 timmarna efter någon form av kirurgiskt ingrepp eller procedur.

Läkemedelsprinciper

Profylaktisk och terapeutisk användning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.