Premedicinering

Basfakta

Definition

  • Patienter som ska opereras kan få två typer av farmakologisk behandling:
    • Stående medicinering för någon form av kroniskt tillstånd
    • Premedicinering som ordineras av anestesiläkaren för den aktuella operationen:
      • Vanligtvis med syftet att verka lugnande och smärtstillande

Stående mediciner

Premedicinering

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.