Öppen kirurgi vid urolitiasis

Basfakta

  • Öppen kirurgi är mycket sällsynt som primäringrepp (< 2 % av patienterna).

Indikation

Nefrolitotomi

Resultat, komplikationer och förlopp

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.