Perkutan nefrolitotomi (PCNL)

Basfakta

Bakgrund

  • Ingreppet kräver god utbildning, betydande erfarenhet, många patienter och varierad och komplett medicinteknisk utrustning.
  • Metoden utvecklades i början av 1980-talet och används vid alla regionsjukhus samt flera större sjukhus i Sverige.

Indikationer

Kontraindikationer

Metod

Resultat

Komplikationer

Förlopp

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.