Stötvågsbehandling

Basfakta

Tillgänglighet

  • Metoden utvecklades i Tyskland i slutet av 1970-talet.
  • I dag utförs stötvågsbehandling vid flertalet av sjukhus i Sverige.
  • I flera fall sker stötvågsbehandling som ambulerande behandling.

Indikationer

Kontraindikationer

Metod

Resultat

Komplikationer

Förlopp

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.