Ureterorenoskopi

Basfakta

Bakgrund

  • Endoskopisk kirurgi i uretärerna och i njuren via en uretär har möjliggjorts tack vare en revolutionerande utveckling av endoskopiska instrument och metoder för att krossa njurstenar under de senaste 20 åren.
  • Instrumenten har blivit allt tunnare, den fiberoptiska kvaliteten har förbättrats och nya ledare, korgar och stentar har blivit tillgängliga.
  • Flexibla ureteroskop tillåter i dag retrograd kirurgi i njurbäckenet och calyx.
  • Utvecklingen har gjort metoden säkrare och har gjort att indikationsområdet för intraureteral diagnostik och behandling har utvidgats kontinuerligt.1-3

Indikation

Kontraindikationer

Metod

Resultat

Komplikationer

Förlopp

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.