Behandling med vävnadsfillers

Basfakta

  • Skönhetskirurgi, kosmetisk kirurgi och dermatologi står för en ökande efterfrågan.
  • Förbättring av åldersrelaterad atrofi i mjukdelsvävnad och hud kan utföras med injektion av så kallade vävnadsfillers.
  • Vävnadsfillers används också i behandlingen av traumapatienter och hiv-patienter (på grund av lipoatrofi av antiretroviral behandling1) samt vid behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor.

Krav på vävnadsfillers

Olika vävnadsfillers

Kontraindikationer

Komplikationer

Hantering av komplikationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.