Sekundärläkning av sår

Basfakta

Definition

  • Vid sekundärläkning stängs inte såret, utan det läker genom att det bildas granulationsvävnad i botten som täcks med inväxt av hudceller från sårkanterna (epitelisering).1
  • Sekundärläkning är en teknik som används vid mindre sårdefekter, vid infekterade sår eller när man inte säkert kan avgöra om det finns fistlar i sårbottnen som inte kan slutas utan risk.
  • Nackdelen med sekundärläkning är att den kan ta lång tid. Normalt sker en inväxt med hudceller från sårkanten på 0,5–1,0 mm per dag. Hos patienter med ytterligare sjukdom tar det längre tid. Vid stora sår blir även ärret stort. Dessutom kan det uppstå ärrkontraktion som leder till ett deformerat och kosmetiskt generande ärr.

Behandling


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.