Sårinfektioner

Basfakta

Definition

  • Infektion av sår med bakterier.
  • Svårläkta sår på ben och fot samt trycksår (>6 veckor) kan bero på crikulatorisk sjukdom (venös eller arteriell insufficiens), ihållande tryck mot vävnaden, diabetes, tumör, småkärlssjuka.1
  • Symtom som värme, smärta, rodnad och sekretion är inte nödvändigtvis tecken på infektion. 
  • Den kliniska och mikrobiologiska utmaningen är att avgöra om symtom från sår beror på infektion, och om det hjälper med systemisk eller lokal antibiotikabehandling.2

Diagnos

Behandling

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.