Liktornar och hudförhårdnader

  • Definition:Vid en liktorn finns ett begränsat område med hyperkeratotisk hud, ofta med en ömmande central del. Vid kallus handlar det om en mer spridd hyperkeratos, utan en central öm del.
  • Förekomst:Vanligare hos kvinnor och äldre personer.
  • Symtom:Liktornar kan ge smärta. Hudförhårdnader kan leda till smärtsamma sprickor.
  • Kliniska fynd:Förtjockad hud. Vid en liktorn finns en central kärna som är öm. 
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på kliniska fynd.
  • Behandling:Undvika tryck/friktion. Eventuellt uppluckrande preparat, nedhyvling och kirurgisk åtgärd. 

Basfakta

Definition1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.