Ljumskbråck

 • Definition:Ljumskbråck kan vara indirekta (laterala, hos barn) eller direkta (mediala, hos vuxna). Vid inklämt (inkarcererat) ljumskbråck kan innehållet i bråcksäcken inte föras tillbaka till bukhålan. Om blodförsörjningen till tarmslyngan i bråcket skadas, kläms bråcket av (strangulation) och det uppstår ischemisk nekros och risk för tarmperforation.
 • Förekomst:Incidens av ljumskbråck hos barn är 1–5 %. Hos vuxna ökande incidens av ljumskbråck med ökande ålder, bland män ≥45 år var 20-årsincidens 14 %. >90 % av alla ljumskbråck finns hos män.
 • Symtom:Okomplicerat ljumskbråck ses som en utbuktning i ljumsken i stående eller vid hosta. Vid inkarceration finns akuta buksmärtor, eventuellt illamående och kräkningar.
 • Kliniska fynd:Kliniska fynd vid inkarceration är kraftiga buksmärtor. Tecken på ileus, eventuellt takykardi och feber.
 • Diagnostik:Röntgen buköversikt.
 • Behandling:Behandling vid inkarceration är reponering och efterföljande operation. Vid strangulation omedelbar operation.

Basfakta

Definition

 • Ljumskbråck, två huvudtyper:
  • Indirekta, laterala:1
   • Hos barn är bråcksäcken en medfödd, öppetstående processus vaginalis
  • Direkta, mediala:2
   • Defekt medialt om yttre ljumsköppning
   • Är mycket sällsynt hos barn, ger sällan inklämning
 • Inklämt ljumskbråck (inkarcererat ljumskbråck):
  • Tillståndet föreligger när innehållet i bråcksäcken inte kan föras tillbaka till bukhålan (inkarceration)
  • Om blodförsörjningen till exempelvis tarmslyngan i bråcket skadas, kläms bråcket av (strangulation) och det uppstår ischemisk nekros och risk för tarmperforation

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.