Mjältskada

Basfakta

Definition

  • Mjälten kan skadas av trubbigt eller penetrerande våld mot buken och de nedre revbenen på vänster sida, samt vid diagnostiska perkutana punktioner och laparotomier.
  • Skadan kan omfatta enbart kapseln, enbart parenkymet (subkapsulär skada) eller bådadera.

Diagnos

Behandling

Observation

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.