Skallfraktur

Basfakta

Definition

 • Det finns tre huvudsakliga typer av skallfrakturer:
  • Linjära frakturer över kraniets laterala konvexitet
  • Impressionsfrakturer
  • Skallbasfrakturer
 • Skallfraktur räknas som infekterad när:
  • Överliggande hud har öppen skada
  • Frakturen involverar bihålor eller mellanöra

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.