Skallfraktur

 • Definition:Det finns tre huvudsakliga typer av skallfrakturer: linjära frakturer över kraniets laterala konvexitet, impressionsfrakturer och skallbasfrakturer.
 • Förekomst:Skallfrakturer förekommer förhållandevis ofta vid större huvudskador, särskilt hos barn.
 • Symtom:Olika symtom förenliga med skada på hjärnvävnad, läckage av cerebrospinalvätska från näsa eller öra (rhinorrhea, otorrhea).
 • Kliniska fynd:Varierande grad av medvetandesänkning. Diverse tecken som rhinorrhea, otorrhea, brillenhematom, luktbortfall, dubbelsyn, facialispares, hörselförlust.
 • Diagnostik:DT-undersökning bekräftar diagnosen.
 • Behandling:De flesta skallfrakturer kan behandlas konservativt, i vissa fall krävs kirurgi.

Basfakta

Definition

 • Det finns tre huvudsakliga typer av skallfrakturer:1
  • Linjära frakturer över kraniets laterala konvexitet
  • Impressionsfrakturer
  • Skallbasfrakturer
 • Skallfraktur räknas som infekterad när:
  • Överliggande hud har öppen skada
  • Frakturen involverar bihålor eller mellanöra

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning1

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.