Tensionspneumothorax

Basfakta

Definition

  • Tensionspneumothorax (övertryckspneumothorax, ventilpneumothorax) är ett akut tillstånd med ökande lufttryck i pleurahålan och påföljande kompression av lungor och kärl i thorax.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.