Alkohol, överkonsumtion

Basfakta

Definition

  • Det kan antas att cirka 4–5 % av befolkningen i Sverige är alkoholberoende.1
  • 87 % av den vuxna befolkningen i Sverige dricker alkohol i någon omfattning. De flesta intar små eller måttliga mängder, som inte orsakar sjukdom eller skada.
  • Cirka 10 % av befolkningen kan antas uppfylla kriterierna för antingen beroende eller missbruk, och ytterligare en mellangrupp, möjligen ytterligare cirka 3 %, konsumerar alkohol på ett sätt som medför ökad risk för sjukdom och skada, utan att detta kan definieras som missbruk eller beroende.1
  • Skadeverkningarna av alkohol kan delas in i två huvudgrupper:
    • De som är kopplade till en regelbunden hög konsumtion
    • De som är kopplade till kortvariga perioder med hög promille

Möjliga alkoholrelaterade problemställningar

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.