Trötthet och orkeslöshet

Basfakta

Definition

  • Andra beteckningar är utmattning och fatigue.1-2
  • Trötthet är ett ospecifikt symtom men uppfattas som ett uttryck för energibrist, psykisk utmattning, nedsatt muskulär uthållighet, fördröjd återhämtning efter fysisk belastning och känsla av att inte vara utvilad efter sömn.
  • Trötthet kan klassificeras som sekundär, fysiologisk eller kronisk:3
    • Sekundär – beror på ett underliggande medicinskt tillstånd och kan vara i en månad eller längre beroende på det underliggande tillståndet
    • Fysiologisk – beror på en obalans i rutinerna vad gäller fysisk aktivitet, sömn, kost eller annan aktivitet som inte beror på ett underliggande medicinskt tillstånd och som lindras med vila
    • Kronisk – varar i mer än sex månader

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.