Metabola syndromet

  • Definition:En samling riskfaktorer som inkluderar bukfetma, insulinresistens, dyslipidemi och hypertoni.
  • Förekomst:Vanligt tillstånd. Förekomsten varierar med definition och population. 
  • Symtom:I tidig fas få symtom utöver bukfetma.
  • Kliniska fynd:Hypertoni och bukfetma.
  • Diagnostik:Högt BMI, förhöjda triglycerider, lågt HDL-kolesterol, förhöjt fasteglukos/HbA1c eller nedsatt glukostolerans.
  • Behandling:Förändring i kosthållning och ökad fysisk aktivitet för att uppnå viktminskning och förbättring av övriga riskfaktorer. Rökstopp.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.