Sömnlöshet

Basfakta

Definition

  • Insomni.1
  • Sömnproblem definieras som en subjektiv upplevelse av dålig sömn. Insomni omfattar:2
    • Problem att somna
    • Problem att upprätthålla sömnen
    • Upplevelsen av att inte vara utvilad efter sömn

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.