Akut bronkit

  • Definition:Akut bronkit är en nedre luftvägsinfektion med inflammation i slemhinnan i bronkerna, utan tecken på lunginflammation.
  • Förekomst:Incidensen har i en studie räknats till 4 % bland vuxna över 16 år. 
  • Symtom:Torrhosta, slemhosta, feberkänsla. Varar i cirka 1–4 veckor.
  • Kliniska fynd:Vid auskultation kan man höra pipljud eller inspiratoriska knasterljud, men ofta är auskultationen normal.
  • Diagnostik:Tilläggsundersökningar behövs vanligtvis inte, eventuellt kan CRP bli aktuellt för differentialdiagnostiken.
  • Behandling:Akut bronkit är i de flesta fall ett självbegränsande tillstånd.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.