Postoperativ lunginflammation

Basfakta

Definition

  • Misstanke om postoperativ lunginflammation baseras på tre eller flera av följande fynd:1
    • Hosta, mycket slem, andfåddhet, bröstsmärtor, över 38 °C, puls över 100 per minut
  • Diagnosen bekräftas vid röntgenologiska förtätningar i lungorna.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.