Pleurit

  • Definition:Inflammation i pleura i form av torr eller exsudativ pleurit.
  • Förekomst:Inget ovanligt tillstånd.
  • Symtom:Kraftig och skärande smärta i bröstkorgen som förvärras vid djupa andetag, hosta och nysning.
  • Kliniska fynd:Vid torr pleurit hörs gnidningsljud vid in- och utandning över det smärtsamma området. Nedsatta andningsljud vid exsudativ pleurit.
  • Diagnostik:Infektionsparametrar (CRP och eventuellt LPK med B-celler), Wells score för att differentialdiagnostisera gentemot lungemboli, röntgen thorax, eventuellt pleuratappning och mikroskopi/odling av vätskan.
  • Behandling:Beror på typ av pleurit och underliggande sjukdom. Ofta är det aktuellt med antibiotika.

Basfakta

Definition

  • Inflammation i pleura.1
  • Delas in i torr och exsudativ pleurit.
  • Pleuraempyem räknas också in under pleuriter.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.