Asbestos

Basfakta

Definition

  • Interstitell lungfibros som beror på inandning av asbestdamm.1
  • Hos många är detta en lindrig och inte särskilt plågsam sjukdom. Latenstiden från exponering till maximal incidens anges till 20–30 år.2
  • Andra asbestrelaterade lungsjukdomar är lungcancer, mesoteliom och pleuraplack.
  • Inhalation av asbestfibrer kopplades till utveckling av lungsjukdom för första gången 1890.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.