Pneumokonioser

Basfakta

Definition

  • Sjukdomar orsakade av ansamling av oorganiskt damm i lungorna med inflammation och fibrosbildning.
  • Karakteristiskt är att de partiklar som andats in utsöndras i endast liten grad från lungorna och att de fortsätter att utöva effekt under många år efter det att exponeringen har upphört.
  • De vanligaste pneumokonioserna är silikos och asbestos.
  • Andra förekommande pneumokonioser är antrakos (koldamm), beryllios, talkos (magnesiumsilikat), stannos (tenn, tennoxid) och sideros (metalliskt järn eller järnoxid).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.