Akut astma hos barn

Basfakta

Definition

  • Riktlinjer för (akut) astma hos barn gäller i regel för barn upp till 6 år; hos barn över 6 år följer behandlingen riktlinjer för akut astma hos ungdom och vuxna.
  • Det finns ingen tydlig konsensus kring begreppet:
    • Hos barn under 5 år: En akut eller subakut försämring i symtomkontroll som är så pass kraftig att det leder till besvär eller hälsorisker och föranleder besök till sjukvården eller som behöver behandlas med perorala kortikosteroider1
  • Reversibel bronkobstruktion på grund av astma i olika svårighetsgrader.
    • Vid akut astma behövs ofta perorala glukokortikoider, akut behandling eller inläggning eller så föreligger påtaglig försämring i PEF (mindre än 20 % av normalt eller personbästa värde).
  • Även kallad exacerbation av astma.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.