Akut astma hos ungdom och vuxen

Basfakta

Definition

  • Det finns ingen tydlig konsensus kring begreppet.
  • Reversibel bronkobstruktion på grund av astma i olika svårighetsgrader:
    • Vid akut astma behövs ofta perorala glukokortikoider, akut behandling eller inläggning eller så föreligger påtaglig försämring i PEF (mindre än 20 % av normalt eller personbästa värde)
  • Även kallad exacerbation av astma.

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Fördjupning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.