Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion

Basfakta

Definition

 • Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion:
  • Kallas även för exercise-induced bronchoconstriction (EIB)1
  • Är en övergående och reversibel luftvägsobstruktion som uppstår under och efter fysisk ansträngning hos personer med eller utan underliggande astma2-3
  • Diagnosen är troligtvis underdiagnostiserad eftersom symtomen kan vara vaga
 • Ansträngningsutlöst astma:
  • Bronkkonstriktion som utlöses av fysisk ansträngning hos patienter med astma
  • De allra flesta astmatiker har ansträngningsutlöst bronkkonstriktion

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.