Acute respiratory distress syndrome (ARDS, andnödssyndrom)

  • Definition:Ett tillstånd med hypoxisk lungsvikt som vanligen är en komplikation till en annan akut sjukdom, och som inte beror på hjärtsjukdom eller hypervolemi. 
  • Förekomst:Ovanligt tillstånd, men förekomsten har ökad i samband med covid-19-pandemin.
  • Symtom:Dyspné.
  • Kliniska fynd:Allmänpåverkad patient med takypné. Eventuellt cyanos, förvirring, medvetandesänkning. Nedsatt saturation. 
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på särskilda diagnoskriterier, där bilddiagnostik och oxygeneringsindex ingår. 
  • Behandling:Behandling av utlösande orsak, ventilationsstöd. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.