Bronkiektasier

Basfakta

Definition

  • Medfödd eller förvärvad permanent utvidgning av lungornas mellanstora bronker.
  • Tillståndet karaktäriseras av inflammation och skada i bronkväggen, samt kroniska bakteriella infektioner.
  • Förändringarna kan vara begränsade till en enskild lob eller ett lungsegment, alternativt kan den påverka ena eller båda lungorna mer diffust.
  • Kliniskt präglas tillståndet av kronisk slemhosta som ofta är purulent.1
  • Personer med allvarliga bronkiektasier kan drabbas av livshotande hemoptyser och de kan utveckla tecken på kroniskt obstruktiv lungsjukdom, med ronki, kronisk andningssvikt, pulmonell hypertension och högersidig hjärtsvikt.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.