Churg-Strauss syndrom

Basfakta

Definition

  • Idiopatisk diffus vaskulit i små och medelstora artärer åtföljt av allvarlig astma och eosinofili.1
  • Tilhör gruppen ANCA-associerade systemiska vaskuliter, tillsammans med granulomatös polyangit och mikroskopisk polyangiit.
  • Hud och lungor är de oftast involverade organen, men också hjärta, mag-tarmkanal, lever, njurar, perifera nerver och andra organsystem kan påverkas.
  • Kallas även allergisk angiit.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.