Pleuraplack

Basfakta

Definition

  • Pleuraplack är den vanligaste, patologiska, pulmonella responsen på asbestinhalation1 och är en markör för asbestexponering.
  • De flesta plack ger inte upphov till symtom och det finns inga bevis för att plack skulle omvandlas till maligna lesioner.
  • Tillståndet diagnostiseras genom exklusion – andra underliggande sjukdomar måste uteslutas.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.