Sarkoidos

  • Definition:En granulomatös, inflammatorisk multisystemsjukdom av okänd orsak som oftast påverkar lungor och intratorakala lymfkörtlar, men även kan ha extratorakala manifestationer.
  • Förekomst:Två ålderstoppar noteras för insjuknande i sarkoidos; 20–45 år (ungefär lika många kvinnor som män) och >50 år (främst kvinnor). Incidensen i Sverige var på 1980-talet 19/100 000 individer per år i åldersgruppen 15–75 år.
  • Symtom:30–50 % är symtomfria. En tredjedel av patienterna har ospecifika symtom som hosta, feber, nattliga svettningar, kraftlöshet, viktminskning och nedsatt allmäntillstånd. 
  • Kliniska fynd:Alla organ kan drabbas, men vanligast är lungor, hud, lymfkörtlar och lever. Vanligen inga eller få kliniska fynd.
  • Diagnostik:Röntgen, blodprov och histologi.
  • Behandling:Lungsarkoidos läker ofta spontant och behöver vanligen ingen behandling. Kortikosteroider är huvudbehandlingen vid progressiv sjukdom. Ibland ges steroidsparande behandling med metotrexat eller anti-TNF monoklonala antikroppar.

Basfakta

Definition

  • En granulomatös, inflammatorisk multisystemsjukdom av okänd orsak som oftast påverkar lungor och intratorakala lymfkörtlar, men även kan ha extratorakala manifestationer.1
  • Predilektionsställena är lungor, hud och ögon men många organsystem, därbland centrala nervsystemet och hjärtat,2 kan vara påverkade.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.