Sarkoidos

  • Definition:En granulomatös, inflammatorisk multisystemsjukdom av okänd orsak som oftast påverkar lungor och intrathorakala lymfkörtlar, men även kan ha extrathorakala manifestationer.
  • Förekomst:Män insjuknar ofta när de är 30–50 år gamla, kvinnor när de är 50–60 år gamla.
  • Symtom:30–50 % är symtomfria. En tredjedel av patienterna har ospecifika symtom som hosta, feber, nattliga svettningar, kraftlöshet, viktminskning och nedsatt allmäntillstånd. Hudsymptom i form av knölros är vanligast hos kvinnor och tenovaginiter och artriter hos män.
  • Kliniska fynd:Alla organ kan drabbas, men vanligast är lungor, hud, leder, lymfkörtlar och lever. Vanligen inga eller få kliniska fynd.
  • Diagnostik:Röntgen, blodprov och histologi.
  • Behandling:Lungsarkoidos läker ofta spontant och behöver vanligen ingen behandling. Kortikosteroider är huvudbehandlingen vid mer allvarlig sjukdom, symtom eller extrapulmonell sjukdom. Ibland ges steroidsparande behandling med metotrexat eller anti-TNF monoklonala antikroppar.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.