Spontanpneumothorax

  • Definition:Tillstånd som uppstår spontant när luft befinner sig och ackumuleras i pleurarummet antingen primärt eller sekundärt.
  • Förekomst:Incidensen av primär spontan pneumothorax i USA är 7–18 per 100 000 bland män och 1–6 per 100 000 kvinnor. 
  • Symtom:Symtomen är plötslig bröstsmärta på den drabbade sidan samt dyspné. 
  • Kliniska fynd:I allvarligare fall kan minskade lungljud noteras, nedsatt taktilt fremitus och hyperresonans.
  • Diagnostik:Aktuella tilläggsundersökningar är EKG, hjärtlung-röntgen, DT thorax.
  • Behandling:Lindriga fall kräver ingen behandling. Vissa fall kräver drän eller annan kirurgisk åtgärd. Utveckling av ventilpneumothorax kräver en akut åtgärd.

Basfakta

Definition

  • Pneumothorax innebär att det finns luft i pleurahålan, mellan pleura viscerale och pleura parietale.1
  • Det är skillnad på spontanpneumothorax och ventil/övertryckspneumothorax.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.