Spontanpneumothorax

  • Definition:Tillstånd som uppstår spontant när luft tränger in från luftvägar till pleurarummet.
  • Förekomst:Incidensen är cirka 20/100 000 bland män och cirka 7/100 000 bland kvinnor över 15 år i England. 
  • Symtom:Symtomen är plötslig bröstsmärta samt dyspné. 
  • Kliniska fynd:I allvarligare fall kan minskade andningsljud och hyperresonans (tympanism) noteras.
  • Diagnostik:Aktuella tilläggsundersökningar är EKG, hjärtlung-röntgen, DT thorax.
  • Behandling:Lindriga fall kräver ingen behandling. Vissa fall kräver drän eller annan kirurgisk åtgärd. Utveckling av ventilpneumothorax kräver en akut åtgärd.

Basfakta

Definition

  • Pneumothorax innebär att det finns luft i pleurahålan, mellan pleura viscerale och pleura parietale.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.