Mesoteliom

Basfakta

Definition

  • Mesoteliala celler täcker normalt kroppens hålor, som till exempel pleura, peritoneum, perikardium och skrotum.
  • Malignt mesoteliom beror i 90 % av fallen på asbestexposition (se asbestos). Sjukdomen kan vara lokaliserad eller diffus, och den finns oftast i pleura.1-2
  • Malignt mesoteliom är en aggressiv, behandlingsresistent tumörsjukdom som förekommer alltmer över hela världen.3
  • Diagnosen är ofta svår att ställa då resultaten från analyser av pleuravätskan inte alltid är diagnostiska.
  • Tillståndet beskrevs första gången 1960.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.