Mesoteliom

  • Definition:Cancer som utgår från mesoteliala celler, oftast i pleura, men kan också ha sitt ursprung i peritoneum.
  • Förekomst:I Sverige uppstår cirka 100 nya fall av malignt pleuramesoteliom årligen.
  • Symtom:Dyspné är ofta debutsymtom. Ökad trötthet, feber och viktnedgång är vanligt. Bröstkorgssmärta i senare stadier. Fråga efter asbestexponering.
  • Kliniska fynd: Dyspné och röntgenfynd som till exempel pleurautgjutning, förtjockad pleura eller pleuraplack.
  • Diagnostik:PET/DT-undersökning kan oftast särskilja godartade pleurala förtjockningar från maligna. Diagnosen bekräftas histologiskt med vävnadsbiopsi, i vissa fall cytologi.
  • Behandling:I första hand cytostatika.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.