Akut diarré

Basfakta

Definition

  • Diarré definieras som ändring i avföringen avseende:1
    • Frekvens: ≥3 dagliga avföringar
    • Konsistens: lös eller vattnig
    • Mängd:>200 g/dygn eller >200 ml/dygn
  • Vid akut diarré är varaktigheten <2 veckor.2

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.