Pankreatiska pseudocystor

  • DEFINITION:Pankreatiska pseudocystor definieras som lokaliserade vätskeansamlingar i eller kring pankreas och omges av en tydligt avgränsad vägg utan att innehålla fast material.
  • FÖREKOMST:Förekommer hos patienter som har haft en akut eller kronisk inflammation i pankreas.
  • SYMTOM:En pankreatisk pseudocysta är ofta asymtomatisk, men symtom uppstår vid uppkomst av komplikationer, såsom infektion, ruptur och blödning. De kan också ge buksmärtor, viktnedgång, tidig mättnadskänsla, illamående, kräkningar och ikterus.
  • KLINISKA FYND:Kan bestå av till exempel abdominal smärta, palpabel abdominal svullnad, peritoneal irritation, feber, lågt blodtryck, ikterus, pleuraeffusion.
  • DIAGNOS:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Undersökning med ultraljud, CT, MRT och bedömning av aspirationsvätska behövs ofta för differentialdiagnostik. 
  • BEHANDLING:Hos många som inte har symtom och är asymtomatiska kan man avvakta. Vid större cystor eller cystor som har risk att ge komplikationer rekommenderas dränage. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.