Kolorektal cancer

  • Definition:Malign tumör lokaliserad i kolon eller rektum, där närmare två tredjedelar är lokaliserade till rektum och sigmoideum. Patogenesen innefattar både genetiska och miljömässiga faktorer.
  • Förekomst:Livstidsrisken för kolorektal cancer är 5–6 %. 
  • Symtom:Blod i avföringen, anemi och/eller ändring av annars stabila avföringsvanor i >4 veckor utan annan förklaring hos patienter >40 år ger välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer (RCC). Symtom uppträder sent, särskilt om tumören sitter i höger kolon. Distala tumörer kan ge symtom tidigare i förloppet.
  • Kliniska fynd:Beror på lokalisering. Kliniska fynd som kan förekomma är bland annat resistens i buk eller i ändtarm, tecken på metastaser i lymfkörtlar och lever och tecken på anemi.
  • Diagnostik: Koloskopi, vilket ger möjlighet till biopsi och är mer sensitivt och specifikt än röntgen. DT-kolografi är en alternativ undersökning vid icke-tillgänglig eller icke-genomförbar koloskopi.
  • Behandling: Beroende på stadium används kirurgi, cytostatika och strålbehandling.

Basfakta

Definition

  • Malign tumör lokaliserad i kolon eller rektum:1
    • Nästan två tredjedelar är lokaliserade till rektum och sigmoideum
  • Majoriteten är adenocarcinom.

Diagnos

Behandling

Observation

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.