Ulcerös kolit

  • Definition:Ospecifik, sammanhängande slemhinneinflammation i kolon. Orsaken är okänd, ökad förekomst bland förstagradssläktingar.
  • Förekomst:Incidens i Sverige är 20/100 000 årligen. Debut vanligen vid 20–40 års ålder.
  • Symtom:Blodig och slemmig diarré.
  • Kliniska fynd:Varierar med sjukdomsaktivitet och utbredning. Ömhet vid bukpalpation, eventuellt tecken på anemi. 
  • Diagnostik:Hb, SR, CRP, LPK, TPK och albumin ger en indikation på systemisk påverkan. Kalprotektin i avföring som screening om inflammatorisk tarmsjukdom och vid försämring.
  • Behandling:Aminosalicylater (5-ASA) och kortikosteroider används oftast initialt. Immunmodulerande behandling används vid dålig effekt och vid remission trots underhållsbehandling med 5-ASA. Utebliven respons på läkemedel är indikation för kolektomi.

Basfakta

Definition

  • Ulcerös kolit är en diffus, ospecifik slemhinneinflammation som nästan alltid involverar rektum (proktit), men som kan omfatta övriga kolon, och kan påverka en liten del av distala ileum (backwash ileitis).1
  • Hos 20–30 % är sjukdomen utbredd i hela tjocktarmen.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.