Ulcerös kolit

  • Definition:Ospecifik, sammanhängande slemhinneinflammation i kolon. Orsaken är okänd, ökad förekomst bland förstagradssläktingar.
  • Förekomst:Inicidens i Sverige är 6–19/100 000. Prevalens i Sverige 230–250/100 000.
  • Symtom:Blodig diarré och stark avföringsträngning är huvudsymtomen.
  • Kliniska fynd:Varierar med sjukdomsaktivitet och utbredning. Ömhet vid bukpalpation, eventuellt tecken på anemi. 
  • Diagnostik:Kalprotektin i avföring som screening om inflammatorisk tarmsjukdom och vid försämring. Blodstatus, CRP och albumin ger en indikation på systemisk påverkan.
  • Behandling:Aminosalicylater (5-ASA) och kortikosteroider används initialt, tiopuriner och biologiska läkemedel ges vid dålig effekt. Kolektomi blir ibland aktuellt.

Basfakta

Definition

  • Ulcerös kolit är en diffus, ospecifik slemhinneinflammation som nästan alltid involverar rektum (proktit), men som kan omfatta distala kolon, och eventuellt hela kolon, och kan påverka en liten del av distala ileum (backwash ileitis).1-2
  • Hos 20–30 % är sjukdomen utbredd i hela tjocktarmen.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.