Förlamning

Basfakta

Definition

  • Nedsatt styrka i muskulatur, oavsett orsak.
  • Patienter kan ha en annan uppfattning om vad förlamning är, därför är det viktigt att klargöra vad patienten menar med "förlamning".

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.