Hemisymtom

Basfakta

Definition

  • Symtom och sjukdomstecken lokaliserade till ena halvan av kroppen.
  • Ofta handlar det om en funktionsnedsättning.

Differentialdiagnoser

Anamnesen

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.