Huvudvärk

Basfakta

Definition

  • Huvudvärk är ett vanligt symtom och listan över möjliga diagnoser är lång.
  • Primär huvudvärk:
    • Uppstår utan påvisbar underliggande sjukdom
  • Sekundär huvudvärk:
    • Har en påvisbar underliggande sjukdom

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.