Krampanfall

Basfakta

Definition

  • En tonusökning i muskulatur och inälvor som är ett tecken på en underliggande sjukdom.1-3
  • Kramper kan indelas utifrån om de är fokala, det vill säga påverkar en muskelgrupp eller kroppsdel, eller om de är generella, påverkar all muskulatur.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Filmer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.