Muskelsvaghet

Basfakta

Definition

  • Muskelsvaghet måste skiljas från allmän muskulär uttröttning eller asteni som är vanliga tillstånd med viss överlappning med muskelsvaghet, men som är betydligt vanligare än muskelsvaghet.1-2
  • Allmän muskulär uttröttning:
    • Beskriver ett tillstånd där patienten inte kan fortsätta utföra en muskelrörelse efter upprepade rörelser. Som kontrast kan en patient med muskelsvaghet ha problem med att utföra en första muskelrörelse
  • Asteni:
  • Skillnaden mellan asteni, allmän muskeluttröttning och muskelsvaghet är ofta oklar. Både patienter och medicinsk litteratur blandar ihop begreppen. En patients tillstånd kan ibland progrediera från ett tillstånd till ett annat. I en del fall förekommer asteni och allmän muskel uttröttning samtidigt med muskelsvaghet, till exempel vid multipel skleros + depression.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.