Språk- och talstörningar

Basfakta

Definition

  • Afasi är problem att uttrycka sina tankar i ord (expressivt, motoriskt) och/eller att förstå tal (impressivt, sensoriskt).
  • Dysartri är problem att uttala ord.
  • Språkfunktionen är i regel knuten till den vänstra cerebrala hemisfären hos alla högerhänta och hos cirka hälften av alla vänsterhänta. Fråga därför alltid om patienten är högerhänt eller vänsterhänt när han uppvisar tecken på afasi.

Differentialdiagnoser

Anamnesen

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.