Tremor

Basfakta

Definition

  • Tremor är rytmiskt svängande rörelser av en kroppsdel, oftast i armar/händer eller huvud, men kan också förekomma i andra kroppsdelar.1-2
  • Att diagnostisera den underliggande orsaken är viktigt eftersom både prognos och specifika behandlingar varierar betydligt.

Differentialdiagnoser

Anamnesen

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.