Wernicke-Korsakoffs syndrom

Basfakta

Definition

  • Wernickes encefalopati och Korsakoffs syndrom är två separata tillstånd som kan uppträda samtidigt i samband med långvarigt alkoholmissbruk.1 Båda tillståndet beror på brist på vitamin B1 (tiamin) vid missbruk av alkohol.
  • Wernickes encefalopati:
    • Kännetecknas av medvetandestörningar, oftalmoplegi och ataxi2
  • Korsakoffs syndrom:
    • Amnestiskt konfabulerande syndrom
    • Är en irreversibel sjukdom som präglas av omfattande amnesi och konfabuleringar
  • Wernicke-Korsakoffs syndrom (WKS) är ett allvarligt neuropsykiatriskt tillstånd med betydande morbiditet och mortalitet.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.