Tuberös skleros

Basfakta

Definition

  • Tuberös skleros är en medfödd, autosomalt dominant ärftlig sjukdom som kan ge symtom från många organsystem.
  • Tillståndet orsakar växt av godartade tumörer, hamartom, i många organ, oftast i hud, hjärna, hjärta och njurar.
  • Tuberös skleros karakteriseras bland annat av tumörer i hjärnans sidoventriklar och sklerotiska områden i hjärnans yta.
  • De klassiska men inte nödvändiga tecknen är triaden psykisk funktionshämning, epilepsi och adenoma sebaceum, det vill säga angiofibrom i ansiktet.
  • De moderna diagnostiska kriterierna för syndromet reviderades 1998.1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.